Menu Zavřeno

Projekt

Návrat komunitního života do Příbrami na Moravě

Solidární projekt v rámci programu Evropský sbor solidarity, který je
financován Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska představují
názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska
Evropské unie nebo Domu zahraniční spolupráce. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.

V návaznosti na začínající aktivity spolku PŘÍKOP a zjištění, že v obci chybí pravidelné aktivity, které by propojovaly různé skupiny obyvatelstva se zrodil nápad na obnovení komunitního života v obci, který pomalu utichal a po opatřeních z důvodu pandemie téměř vymizel. Aby bylo možné tento nápad zrealizovat, požádala skupina mladých o dotaci na projekt: Návrat komunitního života do Příbrami na Moravě. Tuto dotaci se podařilo získat a v období od června 2023 do května 2024 bude projekt realizován.
Cílem projektu je změna aktuálního vnímání bydlení na venkově jakožto místa, kam se lidé pouze vrací z práce na přespání nebo maximálně realizují soukromé aktivity na místo, kde lidé aktivně tráví volný čas i kulturou a budováním komunity. Dále bychom rádi, aby se propojily aktuálně oddělené skupiny původních obyvatel a náplav, tj. nově přistěhovaných obyvatel, kteří se navzájem neznají a míjí.
Projekt je zaměřen na všechny sociální, etnické, zájmové i věkové skupiny obyvatel v obci – tedy rodiče s malými dětmi, teenagery, dospělé v produktivním věku i důchodce – tak, aby podporoval pestrost, tolik důležitou k rozvoji tolerance
a sounáležitosti. Chceme, aby se z obce stalo místo, kde se lidé znají a dokáží spolupracovat, ale také se bavit a pomáhat si.

Kdo je členem organizační skupiny:
Anna Chaloupková
– zapálená hráčka deskových her. Pořádá události, vede celý tým, testuje
novinky na poli deskovek, stará se o sociální sítě a pomáhá s herničkou.
Lukáš Trtilek – mužský element v našem týmu a aktivní spoluorganizátor mnoha obecních akcí,
stará se o klubovnu a kontakt s veřejností.
Jitka Kratinová – zkušená volnočasová pracovnice, která miluje aktivity s dětmi. V týmu řeší rozpočet a realizaci aktivity „hernička“. Zároveň spolupracuje při tvorbě webových stránek a sociálních sítí.
Michaela Tioková – pedagogická pracovnice, mezi jejíž koníčky patří pečení a různé druhy sportů. Připravuje program do mamacentra a zajišťuje pomůcky pro aktivity dětí.
Tereza Jacková – pedagogická pracovnice, aktivní na stávajících akcích obce, má ráda zpěv a setkávání s lidmi, v týmu zajišťuje program a vedení aktivity Dámský klub a „hernička“.
Marcela Blažková – účetní, místní rodačka, v obci má silné vazby. Ráda kreativně tvoří a miluje zahradu. V týmu má na starosti účetnictví a dohled nad čerpáním dotace.

AKTIVITY, NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT
Mamacentrum s Montessori cvičením pro děti – setkávání rodičů a dětí do tří let – 1x týdně v úterý od 8.30 do 11 hod mimo období prázdnin a státních svátků. Setkávání bude vedeno volnou formou bez rezervace
Hernička – organizované odpoledne od 16 do 18 hod pro rodiče a děti všech věkových kategorií zaměřené jak na různé aktivity (výtvarné tvoření, hry, pohybové aktivity), tak i na posilování sociálních vazeb. Hernička bude probíhat 1x týdně ve středu od 16 do 18 hod v odpoledních hodinách mimo období prázdnin a státních svátků.
Kroužek deskových her – aktivita pro starší děti a dospělé bude probíhat 1x měsíčně v pátek od 18 hodin. V rámci akce se budou hry představovat, vysvětlovat jejich pravidla a hrát.
Dámský klub – setkání žen napříč věkovými skupinami bude probíhat 4x ročně. Tato aktivita vznikla jako reakce na setkávání mužů v místní hospodě, kterou ale ženy příliš nenavštěvují. Náplní akce bude povídání, kreativní tvoření a ochutnávky domácích produktů či produktů z blízkého okolí.
VŠECHNY AKTIVITY BUDOU PROBÍHAT V KLUBOVNĚ PŘÍKOPU.