Menu Zavřeno

Deskové hry

Jsme deskoherní klub pod záštitou PŘÍKOP z.s. – Příbramský komunitní prostor. Na našich setkáních vítáme hráče i nehráče, místní i přespolní. Setkáváme se minimálně jednou měsíčně v klubovně PŘÍKOPu (bývalé palírně). Aktuální datum naleznete v aktualitách nebo v kalendáři. Deskové hry stejně jako vybavení klubovny jsme pořídili díky projektu Návrat komunitního života do Příbrami na Moravě. Další hry donášíme z osobních sbírek, proto vás prosíme o opatrnost a šetrnou manipulaci. Hry jsou naše záliba a mají pro nás velkou hodnotu.

Na setkání nosíme všechny hry pořízené z dotace, hry koupené díky vašim příspěvkům, a další podle našeho uvážení a aktuální nálady z vlastních sbírek. Podporu máme také od Albi, jež nám některé hry zdarma zapůjčuje.

Pokud máte požadavek na konkrétní hru, napište nám do zprávy a my uděláme, co je v našich silách, abychom danou hru přinesli na další hraní nebo ji pořídili.

Klub deskovek je otevřen malým i velkým. Nefungujeme jako hlídací centrum. Chcete-li na hraní vzít děti, tak zvažte, zda vydrží hrát a nechat hrát i ostatní. V klubovně je možné zakoupit si drobné občerstvení a nápoje. Prosíme o opatrnost při konzumaci, aby nedošlo k poškození her. Klubovna je vybavena mikrovlnkou, varnou konvicí, kávovarem i vařičem se dvěma plotýnkami. P.S. kebab s nudlemi není vhodné jídlo k deskovkám 😉

Recenze některých her v záložce blog nebo na FB stránkách https://www.facebook.com/groups/848317536428836/

Pozvěte na hraní své kamarády a známé. Jsme otevřeni všem nápadům a připomínkám. Kontaktujte nás a dejte nám vědět, co se vám ne/líbilo nebo návrhy do budoucna.

Za tým Deskovek v Příkopu se těšíme na všechna budoucí setkání a odehrané partie. Tak dondite 😉

AničkaPODMÍNKY NÁJMU DESKOVÝCH HER
1. PŘÍKOP z.s., se sídlem Příbram na Moravě 25, 66484, IČO: 17806950, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 28697 („PŘÍKOP“) je vlastníkem společenských her, jejichž seznam je zveřejněn na facebookových stránkách PŘÍKOPu.
2. Pronájem her je možné objednat u Mgr. Jany Kadaňkové na tel. č. 607228987 nebo na e-mailu: kadankova.jana@seznam.cz.
3. Hry je možné zapůjčit za poplatek ve výši 20,- Kč pro členy PŘÍKOPu a za poplatek ve výši 50,-Kč pro nečleny a uhrazení kauce předem dle kategorie her (malé – 400,- Kč, střední – 700,- Kč a velké 1.000,- Kč) na dobu jednoho týdne. Výpůjční doba začíná okamžikem předání hry nájemci a končí uplynutím doby jednoho týdne od převzetí.
4. Prodloužení smlouvy je možné před ukončením sjednané doby jen po vzájemné dohodě. Prodloužení nájemní doby není automatické a není vymahatelné, zejména pokud jsou o zapůjčení hry další zájemci. Pokud nájemce nevrátí vypůjčené hry včas, bude mu účtována pokuta ve výši 50 Kč za každý den prodlení.
5. Každý, kdo si chce hru zapůjčit, je povinen zapsat se do seznamu, kde uvede své jméno a kontakt a podepíše se, čímž uzavírá s PŘÍKOP smlouvu o nájmu movitých věcí.
6. Dojde-li v průběhu nájmu k poškození nebo zničení hry bez zavinění PŘÍKOPu (nikoli v důsledku běžného opotřebení), je nájemce hry povinen uhradit způsobenou škodu, vždy však minimálně ve výši 100 Kč. V případě ztráty nebo poškození neumožňující běžné používání hry hradí nájemce plnou cenu dané hry či náklady na znovupořízení, pokud tato hra již není běžně dostupná. Nárok na náhradu škody či pokuty je PŘÍKOP oprávněn jednostranně započíst oproti nároku na vrácení kauce.
7. Nájemce je povinen vrátit půjčené hry zpět zástupci PŘÍKOPu na sjednaném místě a čase domluveném při zapůjčení hry.
8. PŘÍKOP má povinnost zkontrolovat hru před vydáním nájemci a při jejím vracení. PŘÍKOP má povinnost předat hru nájemci ve stavu způsobilém k užívání.
9. Nájemce plně odpovídá za půjčenou hru, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a suchu. Nájemce neprovádí žádné úpravy hry, které by mohly znehodnotit hru nebo její části bez souhlasu PŘÍKOPu. Nájemce si půjčuje veškeré hry na své vlastní riziko.
 
Tyto podmínky vydal PŘÍKOP z.s. dne 7. 7. 2023.

KDYŽ SI CHCETE HRY PŮJČIT

1. PŘÍKOP z.s., se sídlem Příbram na Moravě 25, 66484, IČO: 17806950, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka L 28697 („PŘÍKOP“) je vlastníkem společenských her, jejichž seznam je uveden níže.

2. Pronájem her je možné objednat u Mgr. Jany Kadaňkové na tel. č. 607228987 nebo na e-mailu: kadankova.jana@seznam.cz.

3. Hry je možné zapůjčit za poplatek ve výši 20,- Kč pro členy PŘÍKOPu a ve výši 50,- Kč pro nečleny PŘÍKOPu. Výpůjční doba začíná okamžikem předání hry nájemci a končí uplynutím doby jednoho týdne od převzetí. Pronajímatel je oprávněn vyžadovat kauci ve výši odpovídající hodnotě hry.

4. Prodloužení smlouvy je možné před ukončením sjednané doby jen po vzájemné dohodě. Prodloužení nájemní doby není automatické a není vymahatelné, zejména pokud jsou o zapůjčení hry další zájemci.

5. Každý, kdo si chce hru zapůjčit, je povinen zapsat se do seznamu, kde uvede své jméno a kontakt a podepíše se, čímž uzavírá s PŘÍKOP smlouvu o nájmu movitých věcí.

6. Dojde-li v průběhu nájmu k poškození nebo zničení hry bez zavinění PŘÍKOPu (nikoli v důsledku běžného opotřebení), je nájemce hry povinen uhradit způsobenou škodu. V případě ztráty nebo poškození neumožňující běžné používání hry hradí nájemce plnou cenu dané hry či náklady na znovupořízení, pokud tato hra již není běžně dostupná.

7. Nájemce je povinen vrátit půjčené hry zpět zástupci PŘÍKOPu na sjednaném místě a čase domluveném při zapůjčení hry.

8. PŘÍKOP má povinnost zkontrolovat hru před vydáním nájemci a při jejím vracení. PŘÍKOP má povinnost předat hru nájemci ve stavu způsobilém k užívání.

9. Nájemce plně odpovídá za půjčenou hru, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a suchu. Nájemce neprovádí žádné úpravy hry, které by mohly znehodnotit hru nebo její části bez souhlasu PŘÍKOPu. Nájemce si půjčuje veškeré hry na své vlastní riziko.

SEZNAM HER K ZAPŮJČENÍ

Níže uvádíme seznam her, jež je možné si zapůjčit. Více informací k deskovým hrám je uvedeno pod odkazem vedle hry nebo v rámci recenze v záložce blog.

Malé hry

Gobbit https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/gobbit-7075/

Kdo to byl? https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/kdo-to-byl-8174/

Noe https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/noe-2690/

Sabotér https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/saboter-396/

Taco, kočka, koza, sýr, pizza https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/taco-kocka-koza-syr-pizza-10259/

Vaalbara https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/vaalbara-14419/

Příští stanice Londýn https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/pristi-stanice-londyn-13361/

Pásovec https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/pasovec-14908/

Barevný kód https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/smart-barevny-kod-3062/

Po stopách v ZOO Praha https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/po-stopach-v-zoo-praha-13764/

Střední hry

Labyrinth Harry Potter https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/labyrinth-697/

Queendomino https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/queendomino-7105/

Karak https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/karak-7162/

Projekt L https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/project-l-8434/

Toulavé věže https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/toulave-veze-13751/

Galaxy Trucker https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/galaxy-trucker-druhe-vytunene-vydani-12574/

Moje knihovnička https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/moje-kavarnicka-14670/

Moje kavárnička https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/moje-knihovnicka-13690/

Stezky tukanů https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/stezky-tukanu-9975/

Horníci impéria https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/hornici-imperia-14480/

Dračí strážce https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/draci-strazce-15203/

Velké hry

Velká kvendliburská – https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/velka-kvedlinburska-13204/

Městečka na dlani https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/mestecka-na-dlani-9206/

Ostrov dinosaurů Hoď a Kroť https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/ostrov-dinosauru-hod-a-krot-12484/

Labužníci https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/labuznici-9661/

Pokojovky https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/pokojovky-12393/

Zelená planeta https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/zelena-planeta-14519/

Draci v práci https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/draci-v-praci-12190/

Honba za prstenem https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/honba-za-prstenem-7243/

Neznámá planeta https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/neznama-planeta-13091/

Velká čínská zeď https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/velka-cinska-zed-10135/

Arkham Horror https://www.zatrolene-hry.cz/spolecenska-hra/arkham-horror-1/